• Bültenimize Kaydolun

Entegre Raporlama geliyor

İş dünyasını her geçen gün daha fazla heyecanlandıran Entegre Düşünce’yle ilgili, Danışma Kurulu Üyemiz Prof. Mervyn E. King ve Leigh Roberts’ın birlikte kaleme aldığı “Entegre Düşünce: 21 Yüzyılın İş Yapma Şekli” adlı kitabı Türkçe’ye kazandırdık.

Entegre Raporlama geliyor

Bu haber 16 Kasım 2017'de Yeni Şafak Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Bana sorarsanız, Türkiye’de yönetim kalitesi denince ilk akla gelen isimlerden biri hiç şüphesiz Dr. Yılmaz Argüden Beydir. Beni Salı akşamı bir iş yemeğine davet ettiği zaman hiç tereddütsüz kabul ettim. Ne zaman onunla bir araya gelsem mutlaka yeni bir şeyler öğrenirim. Bu kez de öyle oldu…

Argüden, Dünya gazetesinden Hakan Güldağ Bey ile Hürriyet Daily News’ten Barçın Yinanç Hanımı da çağırmış. Bir de özel misafiri vardı. Londra’dan gelmiş. Richard Howitt, İngiltere’de İşçi Partisi’nde kariyer yapmış politika kökenli bir yönetici. Sonra uzun yıllar İşçi Partisi adına İngiltere’yi temsilen Avrupa Parlamentosu üyesi olarak görev yapmış. Ve nihayet siyaseti bırakarak Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’nin (IIRC) CEO’su olarak çalışmalarını sürdürmeye karar vermiş.

Argüden Yönetişim Akademisi de IIRC’nin dünyadaki ilişki ağının içinde yer alıyor. Destekçileri tabii ki var ancak IIRC kâr amacı gütmüyor. Türkiye’de entegre raporlama yaklaşımı konusunda platformun kurumsal kurucuları arasında TÜSİAD, TKYD, Global Compact Türkiye, Argüden Yönetişim Akademisi, SKD, Borsa İstanbul, Çimsa ve Garanti Bankası sayılıyor. Raporlamayı fiilen başlatmış olanlar ise Argüden Yönetişim Akademisi, TSKB, Çimsa, Oyak’tan Aslan Çimento ve Adana Çimento. Bu kervana Garanti’nin de yakında katılması bekleniyormuş.

Dünyada kapitalizmin çehresini değiştirmeyi ve iş başarısını sürdürülebilir kılmanın en etkili araçlarından bir olarak müthiş bir hızla yayılan, bir kuruluşun bugün geçerli standart faaliyet raporunu ikame edeceği varsayılan Entegre Raporlama, derya deniz bir konu. Ben anladığım kadarıyla ve de kolay anlatılır bir şekilde nakletmeye çalışayım. Ayrıntı için Akademi’nin çıkardığı Entegre Düşünce adlı kitabı özellikle tavsiye ederim.

Günümüz şirket değerlendirmeleri her ne kadar ağırlıklı olarak finansallar ve mizanlar üzerinden yapılıyorsa da bunun yetersiz olduğunu görenler, raporlamanın elle tutulamayan ve gözle görülemeyen kıymetler üzerinden de ele alınmasının kaçınılmaz olduğunu tespit etmişler. Nedir bunlar? Örneğin kuruluşun marka değeri, patentleri, Ar-Ge çalışmaları vb entelektüel varlıkları; çalışan değeri; sosyal paydaşlarıyla ilişkilerinde ortaya koyduğu, biriktirdiği kıymet; sürdürülebilirlik konusundaki çalışma ve refleksleri; kurumsal vatandaşlık ve sosyal sorumluluk alanındaki kıymetleri vb…

Yatırımcıların artık entegre bakış açısıyla yapılan raporlara daha çok değer verdikleri ve 700-800 gibi sayfalar tutan ve bırakın okunmasını taşınması bile neredeyse imkânsız, tuğla gibi raporlardan çok, öncelikleri belirlenmiş ve her iki alanı hem finansalları, hem de finansal olmayanları kapsayan bir yaklaşımı tercih ettikleri saptanmış.

İlk kez Güney Afrika Cumhuriyeti, Entegre (Bütünleşmiş) Düşünce’nin bir ürünü olan Entegre Raporlamayı resmen kabul etmiş… Üç yılda tüm dünyada konuya ciddiyetle eğilen şirket sayısının 160’dan 1600’e çıktığını söyleyen Howitt, pek çok ülkede olaya devlet kurumlarının sahip çıktığının ve entegre raporlamanın önümüzdeki yıllarda standart faaliyet raporu haline geleceğinin altını çiziyor…

Bu konular uzun zamandır ‘Kurumsal Yönetişim’ çerçevesinde tartışılır dururdu. Ancak bu kez çok daha sistematize edilerek sunulmakta. İşin en zor kavranan yanı ise bu alandaki yol gösterici entegre düşünce ve raporlama kurumlarının fikrin yayılması adına değişime katılmak isteyenlere herhangi bir ücret söz konusu olamadan destek vermeleri. Hele de vahşi kapitalizmin şekillendirdiği bu vahşi tüketim dünyasında…

İlgili Kişiler