• Bültenimize Kaydolun

İstişare Toplumsal Aklı, Katılımcı Demokrasiyi ve Güveni Geliştirir

Karar verme süreçlerinde anlamlı paydaş ilişkileri kurmak ve sağlıklı bir istişare süreci yaratmak çok önemli. Cranfield Universitesi, Doughty Center uzmanlarından Neil Jeffery tarafından hazırlanan “İstişare: Paydaşların Kararlara Katılımı” adlı kitap Argüden Yönetişim Akademisi tarafından Türkçe'ye kazandırıldı. Rehber, KalDer'in “Dönüşüme Liderlik” teması ile düzenlediği 26. Kalite Kongresi’nde okuyucularla buluştu.  Yayının tanıtımı ise Kongre’de Dr. Yılmaz Argüden’in yönettiği “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri! Riskleri!” adlı panelde yapıldı.

İstişare Toplumsal Aklı, Katılımcı Demokrasiyi ve Güveni Geliştirir

KalDer’in ‘Dönüşüme Liderlik’ temalı 26. Ulusal Kalite Kongresi’nde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri başlıklı panele Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Canan Ercan Çelik, Global Compact Türkiye Başkanı Mustafa Seçkin ve Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi İdil Yiğitbaşı katıldı. Panele Argüden Yönetişim Akademisi kurucusu Dr. Yılmaz Argüden başkanlık yaptı.

Kongre katılımcıları ile paylaşılan ve panelde tanıtılan ve paydaş katılımının başarılı bir şekilde nasıl yürütülebileceğini anlatan, başarılı paydaş katılımı yönetimi için ipuçları veren rehber niteliğindeki “İstişare: Paydaşların Kararlara Katılımı” adlı kitap özellikle, kamu sektörü ve şirkeklerin önemli karar süreçlerine paydaş katılımını sağlamak üzere ne gibi yöntemler kullanılabileceğini ortaya koyuyor. Ancak, sadece yöntemler değil, aynı zamanda davranışları etkileyen kültürün de elde edilecek sonuçlar açısından kritik önemi var. Anlamlı bir katılım sürecinin inşasında sadece kamu ve şirketler açsından değil, katılımcılar ve STK’lar açısından da göz önünde bulundurulması gereken adımları ortaya koyan bu kitapta, istişare süreçlerinde nasıl bir anlayış ile katılım sağlanması gereği vurgulanıyor.

Dr. Yılmaz Argüden: “Paydaş katılımı, güven ortamının tesisi için kritik önem taşıyor.

Argüden Yönetişim Akademisi’nin kurucusu Dr. Yılmaz Argüden başkanlığını yaptığı panelde “Paydaşların karar süreçlerine katkı sağlayabilmeleri, iyi yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmesi açısından önemlidir. Bu doğrultuda, kapsayıcı istişare süreçlerine işlerlik kazandırmak hem vatandaş-devlet ilişkilerinde, hem de şirket-paydaş ilişkilerinde güven oluşturmanın önemli bir adımıdır.“ dedi.

Ebru Dildar Edin ‘Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’nin daha iyi bir dünya için ne kadar önemli dönüştürücü bir adım olduğunu; Canan Ercan Çelik Türk sanayi üretiminin %30’undan fazlasını temsil eden Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin çalışmalarını; Mustafa Seçkin Global Compact Türkiye’nin dünyaya örnek olacak uygulamaları hayata geçirdiğini ve İdil Yiğitbaşı da sürdürülebilir tarım uygulamalarına öncülük yapan Pınar Süt’ün hikayesini katılımcılar ile paylaştılar. 

İlgili Kişiler