• Bültenimize Kaydolun

OECD’nin Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Rehberi tartışıldı

Faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı çatısı altında yürüten kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi’nin Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği iş birliği ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı & Türk Kamu İşletmeleri Birliği’nin katkılarıyla düzenlediği “Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim” Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Konferansta kamu sermayeli işletmelerin kurumsal yönetişim ilkelerine uygun bir çerçevede faaliyet göstermesinin kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.  

OECD’nin Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Rehberi tartışıldı

Bu haber 10 Nisan 2016'da KOBİ Postası'nda yayınlanmıştır.

Ekonomide önemli bir yeri bulunan kamu sermayeli işletmelerdeki kurumsal yönetişim yaklaşımları ve uygulamaları, İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleşen “Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim” Konferansı’nda ele alındı.

Konferans, kamu sektörü yöneticilerine yönelik olarak Argüden Yönetişim Akademisi ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği işbirliği, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı & Türk Kamu İşletmeleri Birliği’nin katkılarıyla düzenlendi. Açılış konuşmalarını Argüden Yönetişim Akademisi Kurucusu Dr. Yılmaz Argüden, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Zorlu, Türk Kamu İşletmeleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve EÜAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Halil Alış ve Hazine Müsteşarlığı Hazine Müsteşar Yardımcısı Taşkın Temiz’in yaptığı toplantıda konu bütün boyutlarıyla ele alındı. Konferansta, Cem Kozlu, Aclan Acar, İlhami Koç gibi özel sektör duayenleri ile TCDD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız, SPK Başkan Yardımcısı Ayşegül Akşit, Kamu Sermayeli İşletmeler Genel Müdürü Selim Yeşilbaş gibi üst düzey kamu yöneticileri ve Dünya Bankası Kıdemli Ekonomisti Mediha Ağar iyi yönetişim deneyimlerini paylaştılar.  Kapanış konuşması ise Argüden Yönetişim Akademisi Akademik Kurul Üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Yönetim Merkezi Yöneticisi Prof. Dr. Vedat Akgiray tarafından gerçekleştirildi.

Konferansın açılışında konuşan Argüden Yönetişim Akademisi Kurucusu Dr. Yılmaz Argüden, “İyi yönetişim, yaşam kalitesini artırmanın ve sürdürülebilir başarının temelidir. Kamu işletmeleri de Entegre Raporlama ile hem kaynak kullanımı verimliliklerini, hem de sosyal katkılarını şeffaflıkla paylaşarak toplumsal güveni artırabilirler.” dedi.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Zorlu da açılış konuşmasında, “İyi yönetişimin özel sektörden kamuya, STK’lardan spor kulüplerine kadar tüm kurumlarda kritik öneme sahip olduğunu” belirtti. “Kamu sektörü ekonomimizde önemli bir yer tutuyor. Kamuda iyi yönetişim ülke açısından da iyi yönetim anlamına geliyor.“ dedi.

Türk Kamu İşletmeleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve EÜAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Halil Alış ise konferansın açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında, son zamanlarda kamu yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde iyi yönetişim uygulamalarının konuşulmaya başlandığına dikkat çekti. Yönetimin uzlaşmacı, saydam, hesap verebilir, etkin ve sorumlu bir anlayış içerisinde davranması gibi değerlerin ön plana çıktığını ifade eden Halil Alış, “KİT yöneticileri olarak hesap vermekten ve denetlenebilir olmaktan çekinmiyoruz. Hesap verebilirlik demokrasinin genel kurallarından biridir. Üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapacağız.  AB ülkelerinde geleneksel yönetim kavramı terk edilerek yönetişim kavramına geçiliyor.” dedi.

Konferansta konuşan Hazine Müsteşarlığı Hazine Müsteşar Yardımcısı Taşkın Temiz ise, kamu sermayeli şirketlerde yönetişim konusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Bu konuda “Kamu sermayeli bankaların bir başarı örneği olarak değerlendirilebileceğini” ifade eden Taşkın Temiz, “Eleştiri yapmak gerekirse; bize göre KİT’lerde yönetişimden ziyade bir yönetim sorunu var. İyi yönetim ve iyi yönetişim reformu KİT’lerde aynı anda yapılmalı. Oyunu herkes adil oynayacak. Piyasada herkese eşit davranacaksınız. Örneğin bizler, yönetişim anlamında iç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalar başlattık. Ayrıca bağımsız denetim sistemleri geliştiriyoruz.” dedi.

“İyi Yönetişim” Üç Panelde Değerlendirildi

Uzmanların, kamu ve özel sektör yöneticilerinin konuşmacı olarak katıldıkları konferansta 3 panel gerçekleştirildi. Birinci panel, Argüden Yönetişim Akademisi Direktörü Barış Dinçer’in başkanlığında gerçekleştirildi. “OECD Kamu Sermayeli İşletmeler için Kurumsal Yönetişim Rehberinin Getirdikleri, Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Reform İhtiyacı” başlıklı oturuma Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürü Selim Yeşilbaş, Dünya Bankası Kıdemli Ekonomisti Mediha Ağar ve TCDD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız katıldı.

Öğleden sonra KOTEDER Yönetim Kurulu Üyesi Sevdil Yıldırım’ın başkanlığında gerçekleşen “Kurumsal Yönetişim Açısından Tecrübe Paylaşımları” başlıklı panelde ise Yazar ve Yönetici  Cem Kozlu, Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Ramazan Özcan Yıldırım deneyimlerini aktardı.

Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Başkan Yardımcısı Ayşegül Ekşit başkanlığında gerçekleşen “Halka Açık Şirketlerde Hesap Verebilirlik, Performans Değerlendirme Sistemleri ve Suistimal Risklerinin Yönetimi” başlıklı son panelde ise Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı ve TKYD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhami Koç, ACFE YK Üyesi Fikret Sebilcioğlu ve ARGE Danışmanlık ortaklarından Dr. Erkin Erimez deneyimlerini paylaştılar.

Kitap hediye edildi

Toplantıya katılan kamu sektörü yöneticilerine, orijinali İngilizce ve Fransızca olarak yayınlanan “OECD Guidelines on Corporate Governance of State – Owned Enterprises, 2015 Edition” Rehberi’nin Argüden Yönetişim Akademisi tarafından yayınlanan Türkçe çevirisi “Kamu Sermayeli İşletmeler İçin Kurumsal Yönetişim” kitabı hediye edildi.