• Bültenimize Kaydolun

Gençlik Politika Okulu

Gençlik Politika Okulu ile 18‑30 yaş arası gençlerin entelektüel kapasitelerini güçlendirerek politika yapım sürecine aktif katılımlarını desteklemeyi hedefliyoruz.

Gençlik Politika Okulu

Gençlik Politika Okulu ile yaşadıkları semti sürdürülebilir ve yaşanabilir kılmak için sorumluluk üstlenen gençlerin iyi yönetişim, politika oluşturma, savunuculuk ve kampanya yürütme konularında gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

Eğitim programları ve akran öğrenimi faaliyetleri yoluyla katılımcı demokrasi uygulamalarını yaygınlaştıran eğitim sivil toplum kuruluşlarının ve yurttaş meclislerinin kapasitelerini geliştiriyor. Ayrıca eğitimin sonunda Türkiye'de 18-30 yaş arası gençlere özel hazırlanan rehber de gençlerin sivil katılım kültürlerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Eğitim sırasında Avrupa Konseyi'nin UChange oyunu, katılımcıların karar verme sürecini daha iyi anlamalarını ve kendi politika önerilerini geliştirmeleri, siyasi karar alma süreçlerine olan ilgisini ve farkındalığını artırmaları için kullanılıyor. Eğitim içinde gerçekleştirilen grup çalışmalarıyla katılımcıların deneyimleyerek öğrenmelerine imkan sağlanıyor. Eğitim sonunda bireysel ve toplumsal yaşam kalitesini artırmak için politika önerileri geliştiriliyor.