Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Sürdürülebilirlik Yönetişimi Eğitim Programı

Sürdürülebilirlikte yönetim kurullarının rolü, Türkiye ve dünyadan iyi örnekler, küresel sürdürülebilirlik liderlerinin SKA'lara yaklaşımları, amaçlara sunulan katkı, yaratılan etkinin ölçümü konuları ele alınmaktadır.

Eğitim programı boyunca yönetim kurullarının rolünden Türkiye ve dünyadan iyi örneklere; küresel sürdürülebilirlik liderlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na yaklaşımlarından amaçlara sunulan katkıya; sürdürülebilirlik çalışmalarının şirket, değer zinciri ve ekosistemde gözetiminden yaratılan etkinin ölçümüne kadar birçok konu ele alınmaktadır.

4 farklı eğitim gününden oluşan programının en az 3 gününe katılım gösterenlere “Katılım Belgesi” takdim edilmektedir.

EĞİTİM PROGRAMI

GÜN 1:
Sürdürülebilirlik Yönetişimi ve Yönetim Kurullarının Rolü

Konuşmacı: Dr. Fatma Öğücü Şen
Konuk Konuşmacı: Dr. Yılmaz Argüden

GÜN 2:
Sürdürülebilirlik Yönetişimi Performansında Türkiye ve Dünyadan İyi Örnekler
Konuşmacı: Dr. Fatma Öğücü Şen
Konuk Konuşmacı: Gizem Argüden

GÜN 3:
Küresel Sürdürülebilirlik Liderlerinin SKA'lara Yaklaşımı ve Sundukları Katkılar
Konuşmacı: Dr. Fatma Öğücü Şen
Konuk Konuşmacı: Dr. Ahmet Aydemir

GÜN 4:
Sürdürülebilirlik Çalışmalarının Şirket, Değer Zinciri ve Ekosistemde Gözetimi ve Yaratılan Etkinin Ölçümü
Konuşmacı: Dr. Fatma Öğücü Şen
Konuk Konuşmacı: Beste Gün Aslan