Argüden Governance Academy Foundation

Belediyeler İçin Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Mersin Tanıtım Toplantısı

5 September 2019
Mersin, 5 September 2019