Argüden Governance Academy Foundation

Kurumsal Yönetişim ve İç Denetimin Rolü Paneli | Uluslararası 20. Türkiye İç Denetim Kongresi

31 October – 1 November 2016
İstanbul, 31 October – 1 November 2016