Argüden Governance Academy Foundation

We have developed Governance Scorecard Model© and published the results of our research. We share concrete evidences and a guideline and aim to foster the development of the municipalities with this approach.

We have developed Governance Scorecard Model© and published the results of our research. Within the scope of this model, we have analysed municipalities in 14 area which can be classified under process governance, governance principles and learning cycle. We share concrete evidences and a guideline and aim to foster the development of the municipalities with this approach. 

Dissemination

Voluntary Local Assessment Report for Sustainability

1 June 2021

Local Good Governance at International Area

6 May 2021

Participatory Budget for Good Local Governance

1 May 2021

Integrated Social Service Governance Model After the Shock

17 November 2020

Belediye Yönetişim Karnesi Danışma Kurulu Toplantısı

İstanbul, 17 October 2019

Sürdürülebilir Kentler için İyi Yönetişim Paneli

MARUF’19, İstanbul, 2-3 October 2019

Kapsayıcı Belediye Yönetişim Karnesi

İstanbul, 18 September 2019

İyi Yönetişim Teşvik Politikaları ve Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı

İstanbul, 10 May 2019

Sultanbeyli Belediyesi Belediye Yönetişim Karnesi Toplantısı

İstanbul, 20 March 2019

İzmir Municipality Governance Scorecard Workshop

Yaşar University, 17 January 2019

Büyükşehir Yönetişim Modeli için Belediye Yönetişim Karnesi Toplantısı

Ankara, 14 January 2019

Şirin Tekeli Yerel Yönetimler Akademisi

İstanbul, 12 January 2019

Yerelde Sosyal Politikalar Uluslararası Konferansı

İstanbul, 11 January 2019

Trabzon Belediye Yönetişim Karnesi Çalıştayı

Trabzon, 10 December 2018

Belediye Yönetişim Karnesi AB Komisyonu Sunumu

Brüksel, 28-30 November 2018

Belediye Yönetişim Karnesi Dünya Bankası Sunumu

Ankara, 22 October 2018

Adana Belediye Yönetişim Karnesi Çalıştayı

Çukurova Kalkınma Ajansı, 10 September 2018

İstanbul Municipality Governance Scorecard Workshop

Union of Municipalities of the Marmara Region, 2 August 2018

Birleşmiş Milletler Kamu Hizmetleri Forumu

Marakeş, 21-23 June 2018

İç Denetimin İş ve İşleyişinde Katma Değeri Destekleme Yöntemleri

İstanbul, 11 May 2018

Vatandaşın Gözünden İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi Tanıtım Toplantısı

İstanbul, 16 April 2018

Mahalle Odaklı Katılım Çalıştayı

İstanbul, 22-23 November 2017

Muhtarlar için İyi Yönetişim Eğitimi

BÜMED, İstanbul, 15 July 2017

Asya Kamu Yönetişim Forumu

Seul, June 2017

Related News