Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

11. Kamu Düzenlemelerinin Performans Ölçümü Konferansı

13-14 Haziran 2019
13-14 Haziran 2019