Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Yönetişim Konferansı

11 – 12 Haziran 2019
11 – 12 Haziran 2019