• Bültenimize Kaydolun

Argüden Yönetişim Akademisi

Kamu, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası kurumlarda yönetişim kalitesini artırmaya adanmış bir vakıftır.

İyi Yönetişim, Kaliteli Yaşam

Amacımız

Yaşam kalitesini geliştirmek ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak.

Görevimiz

Yönetişim kalitesini geliştirerek kurumlara duyulan güveni artırmak.

Ülkümüz

İyi yönetişim kültürünün gelişimi ve yayılımında ‘mükemmeliyet ve ilk başvuru’ adresi olmak.

Hedef Kitlemiz

7’den 77’ye her yaş grubu; özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve uluslararası organizasyonların liderleri.

Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek, ancak güven duyulan kurumlar ile inşa edilir.

Bu anlayıştan hareketle, kaynakları etkin kullanmak ve riskleri yönetmek üzere oluşturulan kurumların paydaşlarının güvenini kazanmasını sağlayacak yaklaşımlarını destekliyoruz. Bu amacımızı, dünya standartlarındaki uzmanlığımızı, “entegre bir yönetişim yaklaşımı” ile birleştirerek hem günümüzün hem de gelecek nesillerin yaşam kalitesini artırmak için diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak hayata geçiriyoruz.

“Güven, iyi yönetişimin özü, sürdürülebilir kalkınmanın temelidir”
– Dr. Yılmaz Argüden

Eğitim

Yeni nesil liderlerin iyi yönetişim kültürünü özümsemelerini sağlamak üzere, çocukların, gençlerin, kamu, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinin yönetişimi deneyimleyerek öğrenmeleri için eğitimler düzenliyoruz.

Araştırma

İyi yönetişim bilincinin artması için özgün metodolojiler geliştiriyor, araştırmalar yürütüyor, “iyi örnekler” aracılığıyla öğrenme hızını artırıyoruz.

Yayınlar

İyi Yönetişim’in “dünyanın sürdürülebilirliği ve yaşam kalitesinin yükseltilmesindeki anahtar rolünü” vurgulayan yayınlarımızla dünyaya entelektüel katkılar sağlıyoruz.

İletişim

İyi Yönetişim kültürünün yaygınlaştırılması için uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri geliştiriyor, birlikte hareket ederek yarattığımız etkiyi artırmak üzere çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Konferans

İyi Yönetişim alanında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle, bu alandaki küresel gelişmelerden tüm paydaşların haberdar olmalarını sağlıyor, paylaşım ortamları oluşturuyoruz.

Ödül/Burs

İyi Yönetişim konusundaki akademik çalışmaları ödül ve burslarla teşvik ediyoruz.

Savunuculuk

İyi Yönetişim kültürünü zenginleştiren uluslararası standart ve metodolojilerin gelişimine destek oluyor, savunuculuğunu yapıyor ve yayılımına katkı sağlıyoruz.