Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

ENTEGRE RAPORLARIMIZ

Entegre Rapor 2020

Argüden Yönetişim Akademisi’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren bu Raporu, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi tarafından oluşturulan, Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi’nde yer alan temel kavramlar ve prensipler doğrultusunda hazırladık.

Bu Rapor aracılığıyla Akademi’mizin 2020 senesinde, yönetişim konusundaki farkındalığı artırmak ve iyi yönetişim uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla kaynaklarını nasıl harekete geçirdiği ve kullandığı, Entegre Raporlama mantığı ve bakış açısı ile aktardık. Ayrıca, finansal belge ve veriler ile birlikte Etki Raporumuzda yer alan bilgiler de bağımsız bir denetim firması tarafından denetlendi ve doğrulandı.

2020 yılı çalışmalarımızı paylaştığımız bu Raporda, bir önceki yıla ait kıyaslamalı veri sunuyor ve bir sonraki yıla ilişkin planlamamız ve göstergelerimiz ile ilgili bilgi veriyoruz.

Raporu görüntülemek için tıklayınız

Entegre Rapor 2019

Bu Rapor, kaliteli bir yaşam ve sürdürülebilir gelecek için çalışmalar yürüten Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı'nın 2019 yılındaki çalışmalarını içermektedir. Rapor, Uluslararası Entegre Raporlama Merkezi (IIRC) tarafından oluşturulan, Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi’nde yer alan temel kavramlar ve prensipler doğrultusunda hazırlanmıştır.

2015 yılında Türkiye’deki ilk Entegre Raporu yayımlayarak dünyadaki emsalleri arasında da ilk 10 kuruluş içine giren Akademi, entegre düşünce ve entegre raporlamanın yayılımında özellikle sivil toplum kuruluşlarına örnek olmuştur. Entegre düşünce kültürünün kurum içinde ne kadar içselleştirildiğinin bir göstergesi olarak Akademi, 2019 Entegre Raporunu kısa süre içinde yayımlayarak bu alanda öncü ve örnek yaklaşımını sürdürmektedir.

Raporu görüntülemek için tıklayınız

Entegre Rapor 2018

Bu Rapor, kaliteli bir yaşam ve sürdürülebilir gelecek için çalışmalar yürüten Argüden Yönetişim Akademisi’nin 2018 yılındaki çalışmalarını içermektedir. Rapor, Uluslararası Entegre Raporlama Merkezi (IIRC) tarafından oluşturulan, Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi’nde yer alan temel kavramlar ve prensipler doğrultusunda hazırlanmıştır.

2015 yılında Türkiye’deki ilk Entegre Raporu yayımlayarak dünyadaki emsalleri arasında da ilk 10 kuruluş içine giren Akademi, entegre düşünce ve entegre raporlamanın yayılımında özellikle sivil toplum kuruluşlarına örnek olmuştur. 2018 yılına ilişkin bu Rapor, bir önceki yıla ait kıyaslamalı veri sunmakla birlikte, bir sonraki yıla ilişkin planlamalar ve veri konusunda da bilgi sağlamaktadır.

Raporu görüntülemek için tıklayınız

Entegre Rapor 2017

Bu Faaliyet Raporu, kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi’nin 2017 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri içermektedir. Rapor, Uluslararası Entegre Raporlama Merkezi (IIRC) tarafından oluşturulan, Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi’nde yer alan temel kavramlar ve prensipler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Akademimiz, 2015 yılında Türkiye’deki ilk Entegre Rapor’u yayımlamıştır. Dünyadaki emsalleri arasında da ilk 10 kuruluş içine girerek, özellikle sivil toplum kuruluşlarına örnek olmuştur. 2017 yılı faaliyetlerimize ilişkin bu Rapor, bir önceki yıla ait kıyaslamalı veri sunmakla birlikte, bir sonraki yıla ilişkin planlamalar ve veri konusunda da bilgi sağlamaktadır.

Raporu görüntülemek için tıklayınız

Entegre Rapor 2016

Bu Faaliyet Raporu, kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi’nin 2016 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri içermektedir. Rapor, Uluslararası Entegre Raporlama Merkezi (IIRC) tarafından oluşturulan, Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi’nde yer alan temel kavramlar ve prensipler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Akademimiz, 2015 yılında Türkiye’deki ilk Entegre Rapor’u yayımlamıştır. Dünyadaki emsalleri arasında da ilk 10 kuruluş içine girerek, özellikle sivil toplum kuruluşlarına örnek olmuştur. 2016 yılı faaliyetlerimize ilişkin bu Rapor, bir önceki yıla ait kıyaslamalı veri sunmakla birlikte, bir sonraki yıla ilişkin planlamalar ve veri konusunda da bilgi sağlamaktadır.

Raporu görüntülemek için tıklayınız

Entegre Rapor 2015

Bu Yıllık Faaliyet Raporu Akademimizin, ilk operasyonel çalışma yılı olan 2015'te gerçekleştirdiği faaliyetleri içermektedir. Raporumuz, Uluslararası Entegre Raporlama Merkezi (IIRC) tarafından oluşturulan, Uluslararası Entegre Raporlama çatısında yer alan temel kavramlar ve prensipler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Dünyadaki ilklerin arasında yer alan ve Türkiye'de yerleşik bir kurum tarafından hazırlanan ilk Entegre Rapor olma özelliğini taşıyan bu çalışmanın, diğer kurumlara ve özellikle de kâr amacı gütmeyen kuruluşlara örnek olmasını ve onları Entegre Raporlama'dan faydalanma yönünde cesaretlendirmesini umuyoruz. 

Raporu görüntülemek için tıklayınız

ETKİ RAPORLARIMIZ

2020 Etki Raporu

İyi Yönetişim kültürünü ve iklimini 7’den 77’ye herkes için 4 sektörde geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalarımızın, kısa bir özeti olan Etki Raporumuzu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Raporu görüntülemek için tıklayınız

2019 Etki Raporu

2019 yılında "yönetişim" kavramını toplumun her kesiminde ve 4 sektörde geliştirmeyi amaçlayarak değerli katkılarınızla yürüttüğümüz çalışmalarımızı, 2019 Etki Raporumuzla bilgilerinize sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Raporu görüntülemek için tıklayınız

2018 Etki Raporu

Sağladığınız katkılarla, kuruluşumuzdan bu yana, “Yönetişim” kavramının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına hizmet edecek birçok faaliyet gerçekleştirdik. 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri ve Etki Raporu'nu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Raporu görüntülemek için tıklayınız

2017 Etki Raporu

Sağladığınız katkılarla, kuruluşumuzdan bu yana, “Yönetişim” kavramının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına hizmet edecek birçok faaliyet gerçekleştirdik. 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri ve Etki Raporu'nu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Raporu görüntülemek için tıklayınız

2016 Etki Raporu

Sağladığınız katkılarla, kuruluşumuzdan bu yana, “Yönetişim” kavramının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına hizmet edecek birçok faaliyet gerçekleştirdik. 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri ve Etki Raporu'nu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Raporu görüntülemek için tıklayınız

2015 Etki Raporu

Değerli destekçilerimizin sağladığı katkılar sayesinde, kuruluşumuzdan bu yana, “Yönetişim” kavramının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacına hizmet edecek birçok faaliyet gerçekleştirdik.

2015 yılında, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi ve hem kullandığımız reel bütçe hem de harekete geçirdiğimiz kaynaklar ile sağlanan gönüllü ve ayni katkıları içeren, bağımsız denetimden geçen Etki Raporumuzu yıl sonunda bağışçılarımıza ve paydaşlarımıza sunduk. 

Raporu görüntülemek için tıklayınız

VAKIF BEYANNAMELERİMİZ

2020 Beyannamesi

Vakfın 2020 yılına ait Aktif ve Pasif Kaynaklarını ve Gelir-Gider Tablolarını görebilirsiniz.

Beyannameyi görüntülemek için tıklayınız

2019 Beyannamesi

Vakfın 2019 yılına ait Aktif ve Pasif Kaynaklarını ve Gelir-Gider Tablolarını görebilirsiniz.

Beyannameyi görüntülemek için tıklayınız

2018 Beyannamesi

Vakfın 2018 yılına ait Aktif ve Pasif Kaynaklarını ve Gelir-Gider Tablolarını görebilirsiniz.

Beyannameyi görüntülemek için tıklayınız

DENETİM RAPORLARIMIZ

2016 Bağımsız Denetim Raporu

2016 yılı sonunda finansal belge ve verilerimiz ile birlikte yarattığımız etkiyi ölçmek için kayıt altına aldığımız veriler, en tanınmış bağımsız denetim firmalarından biri olan Ernst&Young tarafından denetlendi.

Raporu görüntülemek için tıklayınız

2015 Bağımsız Denetim Raporu

Operasyonel ilk yılımız 2015 sonunda finansal belge ve verilerimiz ile birlikte yarattığımız etkiyi ölçmek için kayıt altına aldığımız veriler, en tanınmış bağımsız denetim firmalarından biri olan Deloitte tarafından denetlendi. 

Raporu görüntülemek için tıklayınız