Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

İstişare: Paydaşların Kararlara Katılımı

Yaşam kalitemizi artırabilmek için iyi yönetişim ilkelerinin tüm kurumlarda hayata geçirilmesini sağlamalıyız. Paydaşların karar süreçlerine katkı sağlayabilmeleri için kapsayıcı istişare süreçlerine işlerlik kazandırmak hem vatandaş-devlet ilişkilerinde, hem de şirket-paydaş ilişkilerinde güven oluşturmanın önemli bir adımıdır. Yayınımızın bu önemli adımları gerçekleştirmede yol gösterici olmasını umuyoruz.

Yayını okumak için tıklayınız

 

 

 

 

 

 

 

Yazarlar: Dr. Yılmaz Argüden, Dr. Fatma Öğücü Şen, Dr. Erkin Erimez, Neil Jeffrey