Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Kamu Düzenleme Kalitesi 2018 Raporu

Kamu politikaları ve düzenlemeler iş dünyasına ve vatandaşların hayatlarına yön veriyor. Düzenleme ve politikalar ise hayatın sınırlarını, iş yapma şekillerini, iş yapılmasını kolaylaştırmayı ya da zorlaştırmayı, çevrenin korunmasını, sosyal destek politikaları yoluyla toplumdaki eşitsizlikleri azaltması gibi alanları düzenliyorlar. Kamu politikası yönetişiminin kalitesi, vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor.

Düzenleme süreçlerinde iyi yönetişim, kamu politika ve düzenleme süreçlerine ilgili paydaşların dâhil edilmesini, düzenleme öncesi etki analizini ve düzenleme sonrasında değerlendirme yapmayı gerektiriyor.

Yayını okumak için tıklayınız

 

 

 

Yazarlar: Dr. Erkin Erimez